Search website

Pierwszy transport gazu płynnego z Kataru

Pierwszy transport płynnego gazu z Kataru

Pierwsza dostawa płynnego gazu z KataruDzień 11 grudnia 2015 roku dla wielu był pierwszym dużym krokiem aby zdobyć energetycznej niezależności. Do niedawna jeszcze gospodarka Polski w dużym stopniu była oparta na surowcach z Rosji, lecz szereg intensywnych działań poczynionych w celu rozproszenia źródeł zaopatrzenia zapoczątkowały współpracę z firmą Qatargas. I to gaz od tego właśnie dostawcy został dostarczony w drugim tygodniu grudnia do właśnie otwieranego terminala gazowego w Świnoujściu, rozpoczynając nową erę w zabezpieczeniu energetycznym naszego kraju. Dostawa ta obejmuje dwieście dziesięć tysięcy metrów sześciennych surowca i ma ona na celu ochłodzenie i rozruch instalacji w terminalu. Druga zgodnie z harmonogramem powinna się odbyć już w lutym, a całość kontraktu została podpisana na okres dwudziestu lat i będzie wynosić milion ton gazu rocznie. Nowo uruchamiany terminal to kolejne miejsce tego typu, do jakiego katarska firma dowozi swój surowiec. Zarząd katarskiej firmy jest bardzo zadowolony z nawiązania tego kontraktu, uważając to za wstęp do poszerzenia swojej działalności na inne kraje z tego regionu.

Także władze polskich firm uważają te działania za dobry kierunek na rozwoju, gdyż nowo wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi międzynarodowymi połączeniami otwiera naszemu krajowi drzwi na inne rynki. Bardzo ważne jest również to, że terminal jest ważnym elementem w zagwarantowaniu niezależności energetycznej gospodarki, zapewniając przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa, a równocześnie dając możliwość zyskownej współpracy z resztą sąsiadów. Możliwości rozładunkowe gazowego terminala są ogromne, zaprojektowany on został do obsługi nawet pięciu miliardów ton gazu rocznie. W skład całego kompleksu wchodzi trzykilometrowej długości falochron, nabrzeże przy którym będą obsługiwane statki oraz dwa wielkie zbiorniki na gaz. Należy przy tym uwzględnić niezbędne instalacji i prawie stukilometrowy rurociąg, dzięki czemu całość jest największym obiektem tego typu w naszej części Europy. Obecnie terminal znajduje się w trakcie wstępnego rozruchu, do czego potrzebne są właśnie zakontraktowane dostawy, lecz w niedługim okresie czasu osiągnie on pełną możliwość przeładunkową.
.