Search website

Budowa nowego terminala kolejowego BCT w porcie w Gdyni

Nowy terminal kolejowy w Gdyni

Coraz to nowe inwestycje na terenie naszych portów idą pełną parą, czego dobrym przykładem jest oddanie do użytku nowego kolejowego terminala w porcie w Gdyni. Ten najkosztowniejszy w historii portu projekt zaczął się przed trzema laty i obejmował przebudowę i modernizację całego terminala kolejowego. Został on zrealizowany przy współudziale Zarządu Morskiego Portu, a prace dotyczyły przede wszystkim rozbudowy oraz modernizacji torów kolejowych na terenie tego miejsca. Spore znaczenie w całej tej inwestycji miało uzyskanie odpowiedniego dofinansowania. Inwestorzy otrzymali środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu można było kupić dwie zupełnie nowe suwnice do kompleksowego obsługiwania składu pociągów. Nowy terminal kolejowy w GdyniDzięki ich użyciu aktualne możliwości rozładunkowe utrzymują obecnie poziom pół miliona jednostek kontenerowych na rok, co daje ogromne możliwości rozwoju i współpracy z klientami z kraju i zagranicy. Otwarcie terminala na terenie portu ma też spore znaczenie dla wzrostu coraz chętniej wykorzystywanego wśród naszych przewoźników transportu o charakterze intermodalnym.

Prezes tego terminala w wywiadach bardzo podkreśla rolę transportu intermodalnego i jest bardzo zadowolony, że zrealizowanym inwestycjom Gdynia zyskała dużą konkurencyjność pośród pozostałych portów w tym rejonie. Jednocześnie podkreśla rolę dobrej współpracy między jego firmą a portem, dzięki zawartym wcześniej porozumieniach udało się zaplanować i doprowadzić do końca budowę. Niezwykle ważnym elementem całego projektu są wcześniej wspominane suwnice, które służą do rozładunku kontenerów. Dostarczyła je firma Kocks Krane i mają one wydajność powyżej trzydziestu TEU przez godzinę. Dzięki tak dużej szybkości a także przebudowie torów kolejowych na obszarze portu w ciągu doby terminal obsługuje ponad dwadzieścia pełnych składów. W skali roku będzie to dawać prawie pięćset tysięcy jednostek kontenerowych, co jest bardzo dobrym wynikiem, dającym duże możliwości na rozwój. Planowane są kolejne inwestycje, na przykład doprowadzenie do terminala elektrycznej trakcji.
.