Search website

Szybkie omówienie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym roku

Krótkie podsumowanie sytuacji finansowej portu w Gdyni po minionym roku

Mimo spadku o blisko sześć procent rozładunków władze portu w Gdyni raczej zaliczają poprzedni rok do niezwykle udanych. Oddano bowiem do użytku parę poważnych projektów, nie tylko takich, które poszerzają możliwości przeładunkowe, ale dodatkowo zwiększających konkurencyjność portu na lokalnym rynku. Pośród wykonanych projektów ogromne znaczenie miały te finansowane z unijnych środków, z dużym sukcesem zostało ich zakończonych aż pięć w ubiegłym roku. Mimo dużych nakładów na inwestycje Port w Gdyni bardzo pozytywnie skończył też rok jeśli chodzi o stronę finansową. Ogólny zysk netto wyniósł blisko 50 milionów złotych, co wynosi znacznie mniej niż w roku 2014, lecz należy przy tym pamiętać że wtedy została przeprowadzona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na niższy wynik miała też wpływ sytuacja na rynkach finansowych. Port bardzo mocno inwestuje swój kapitał w różnego rodzaju lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a rentowność ich jednak spadła dość mocno w ciągu ostatniego czasu. Następnym czynnikiem jaki ma wpływ na ogólny wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, kolejne oddane do eksploatacji projekty powodują duże skoki amortyzacji.

Wśród towarów obsługiwanych przez port w Gdyni duży spadek zanotowano w rozładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi prawie 11 procent. Duże znaczenie na taką sytuację miało odejście do Gdańska grupy paru klientów, co niestety miało przełożenie na całkowity wynik. Szybkie podsumowanie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym rokuGdynia póki co ma dość trudno jeśli chodzi o możliwości konkurowania z Gdańskim portem, gdyż nie ma jeszcze działającej obrotnicy a także odpowiednio pogłębionego toru wodnego, które to projekty dałyby możliwość obsługi statków o dwukrotnie większej ładowności. Sporemu ograniczeniu uległ w ubiegłym roku również rozładunek węgla, to z kolei było rezultatem sporego spadku eksportu właśnie tego surowca. Lecz takie straty zrekompensowano w dużej części przez rozładunek zbóż – tu w roku minionym zanotowany został wzrost o 50 procent, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do uzyskania tak dobrego wyniku przede wszystkim się przyczyniły inwestycje, które zostały poczynione, to znaczy duża przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim a także duży magazyn na Nabrzeżu Śląskim.