Search website

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Urzędy które zajmują się morskimi przepisami kładą coraz większy nacisk na sprawy związane z bezpieczeństwem. Już za kilka miesięcy wejdą w życie regulacje prawne związane z weryfikacją wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi obowiązek zrobienia tej kontroli spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, natomiast sam problem widziano już znacznie wcześniej, jednak z różnego powodu rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że praktycznie każdy kto nadaje kontener jest zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego masy i przekazania informacji o tym przewoźnikowi i terminalowi. Wprowadzony został również zakaz wysyłki kontenerów, jakie nie zostały zweryfikowane. Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na statekSugeruje się obecnie dwie metody weryfikacji, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej odpowiadał. Pierwszy z nich to ważenie kontenera, który jest już wypełniony przy pomocy certyfikowanych urządzeń, a drugi to sprawdzenie masy każdego przedmiotu i dodanie do tego wagi pustej skrzyni.

Problem z niepoprawnym podawaniem wag był znany już od dawna, i wielu lat też było to dość niebezpieczne. Na pokład pojedynczego kontenerowca jednorazowo może wejść nawet do dwudziestu tysięcy jednostek kontenerowych. Przy takiej liczbie nawet niewielkie odchylenia zadeklarowanej wagi w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą dużo problemów na wodzie. Już wielokrotnie pojawiały się przypadki zapadania się kontenerów, problemy utrzymaniem odpowiedniej stabilności statków czy także śmiertelne wypadki pośród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy dużych różnicach między wagą faktyczną a deklarowaną może nawet dość do znacznego przechyłu i utonięcia jednostki, co już kilkukrotnie w historii się już wydarzyło. Z tego też powodu morska branża z dużą radością przyjęła wprowadzone zmiany, mimo że wiązać się one będą z większą ilością pracy. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na kwestie bezpieczeństwa, a nie na dochody bez względu na cenę. Dzięki temu można mieć nadzieję, że zdarzenia które występowały w ostatnim czasie już się więcej nie powtórzą.