Search website

Następny drastyczny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Następny gwałtowny spadek cen za przewozy kontenerowe

Ceny za transport pojedynczego kontenera w popularnych spotowych umowach na trasach między Szanghajem i resztą dużych portów z Dalekiego Wschodu a portami z Północnej Europy po raz kolejny osiągnęły ogromnie niską wartość. Na dzień dzisiejszy wynoszą one około 330 dolarów za kontener, co będzie oznaczać obniżenie o 27 procent w porównaniu z poprzednim okresem. Taka sytuacja występuje od dość dawna, i o ile odbiorcy się z tego cieszą, to armatorzy są w coraz większych tarapatach. Tak długo utrzymujące się niewysokie ceny mają duże znaczenie na stopień rentowności połączeń, stawiając pod naprawdę dużym znakiem zapytania wiele z nich. Tak naprawdę już widać dość radykalne decyzje pośród pewnej grupy właścicieli statków, jacy po prostu anulują niektóre połączenia z powodu za małej opłacalności. Co prawda sytuację trochę ratują niewysokie ceny paliw, także znajdujące się na naprawdę niskim poziomie, ale nie stanowi to wystarczającego powodu na to, żeby być usatysfakcjonowanym z całej tej sytuacji. Paradoksalnie poziom cen paliwa wpłynął na coraz bardziej popularne ostatnio rozwiązanie, czyli statki pływają dookoła Afryki zamiast Kanałem Sueskim, bo im się to po prostu bardziej się opłaca. Kolejny gwałtowny spadek cen za przewóz kontenerów

Przez poprzedni tydzień spadek na trasach Szanghaj – Europa Północna był najbardziej spektakularny, ale inne trasy też zanotowały duże zniżki. Między Dalekim Wschodem a portami Morza Śródziemnego było to około 24 procent, natomiast do amerykańskich portów między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jaka jest skala obniżek bardzo dobrze będą świadczyć wskaźniki pokazujące średni przekrój cen za przewóz kontenera. W przypadku SCFI na szlakach do portów została uzyskana wysokość 99 dolarów – tak niskich cen jeszcze w historii nie było. Dość duży spadek zanotowano jeśli chodzi o ogólny wskaźnik SCFI. W miniony piątek wysokość jego wynosiła 566,9, lecz aktualnie zmalała do poziomu 486,7. Niestety rokowania na najbliższe tygodnie nie są optymistyczne, bo nie ma żadnych przesłanek do podwyżek cen. Co prawda co pewien czas będą się pojawiały większe wzrosty, lecz niestety mają one bardzo krótkotrwały charakter.