Search website

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Chyba żaden nowoczesny port nie będzie miał żadnej szansy na rozwój, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednie trasy dojazdowe, i to nie tylko drogowe ale także kolejowe. Jak na razie infrastruktura kolejowa dużo do życzenia będzie pozostawiać, zwłaszcza w przypadku portów jeszcze pozostało sporo do wykonania w tym obszarze. Jeśli będzie chodzić o rejon Trójmiasta, to tutaj dużo lepiej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. Na samym początku aktualnego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Dodatkowo w trakcie budowy jest kolejny tor tej trasy, dzięki czemu już od września pociągi jeździć będą mogły w obie strony, z przepustowością w okolicach dwustu składów w ciągu doby. Zamierzenia są jeszcze większe, bowiem zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu przepustowość linii ma być zwiększona nawet sześć razy. Z tego też powodu już w chwili obecnej prowadzonych jest parę ważnych projektów, które mają pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kolejne kilka będzie w trakcie projektowania, konsultacji czy gromadzenia niezbędnej dokumentacji.

Równie spory zakres prac jest realizowany na terenie Portu w Gdyni. Po pierwsze port ten dostosowuje kolejową infrastrukturę do parametrów sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na możliwość obsługiwania znacznie dłuższych oraz cięższych składów niż w chwili obecnej, bo aż długich na 740 metrów. Przeprowadzona równocześnie kompleksowa modernizacja sterujących systemów przyczyni się z kolei do dużego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a także znacząco poprawi płynność przejazdów na terenie portu. Jednym ze znacznie większych projektów, które znacząco by mogły na sporo lat poprawić stan połączeń kolejowych na terenie Gdyni, jest zmodernizowanie dwóch linii które przebiegają przez to miasto. Na dzień dzisiejszy posiadają one tylko po pojedynczym torze, a oprócz tego nie posiadają linii elektrycznej, więc obydwa te obszary byłyby do zrobienia. W chwili obecnej ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze pomysły i rozwiązania. Szacowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.