Search website

Plany rozwojowe intermodalnego transportu w najbliższych latach

Dalekosiężne plany transportu kombinowanego w najbliższych latach

Intermodalny transport cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród spedytorów. Funkcjonuje on w taki wybieg, że dostawa ładunku jest wykonywana paroma różnymi sposobami, lecz wszystko ma się odbyć w wygodny i szybki sposób dla użytkownika. Plany rozwojowe multimodalnego transportu w naszym krajuDynamiczny rozwój tego właśnie transportu to główny priorytet Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki został skierowany do uczestników zorganizowanego w gdańskim centrum konferencyjnym IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z głównych założeń, które podjęto jest uzyskanie w roku 2020 6-procentowego udziału tego transportu w całości transportu kolejowego. Jest oceniane, że na dzień dzisiejszy poziom ten wynosi około pięciu, ale dynamiczny wzrost daje sporo nadziei na to, że planowane cele zostaną osiągnięte. Na obecną chwilę rynek transportu intermodalnego jest już dość stabilny, ale cały czas się rozwija. Cały czas jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA bez przerwy zyskują nowych odbiorców.

Aby jednak powyższe cele udało się osiągnąć potrzebne będzie nie tylko większe zainteresowanie odbiorców, ale także odpowiednia techniczna infrastruktura. Z tego też powodu w planowanych pracach na nadchodzące lata zostało umieszczonych sporo inwestycji które się wiążą z modernizacją i rozbudową systemu kolejowego. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, jaki przyjęty został w ubiegłym roku we wrześniu, przez najbliższe siedem lat jest planowane przeznaczenie około siedemdziesięciu miliardów złotych, z których dwie trzecie pochodzi ze środków unijnych. To w tym roku właśnie jest planowane zakończenie prac związanych z zabudową wszystkich istotnych odcinków transportowych szlaków, dzięki czemu powstać powinna spójna sieć o wysokich parametrach technicznych. Dodatkowo sporo środków ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie terminali oraz centrów logistycznych, a także na nowy tabor. Planuje się również obniżenie stawek za korzystanie z sieci kolejowej dla firm, które oferują intermodalny transport, po realizacji koniecznych zmian w przepisach taka możliwość jak najbardziej by była.