Search website

Tag Archives | przeładunek kontenerów morskich

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na pokład statku Urzędy które zajmują się morskimi przepisami kładą coraz większy nacisk na sprawy związane z bezpieczeństwem. Już za kilka miesięcy wejdą w życie regulacje prawne związane z weryfikacją wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi obowiązek zrobienia tej kontroli spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, natomiast sam problem widziano już znacznie wcześniej, jednak [...]